قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶قیمت دلار در بازار متشکل امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

قیمت دلار امروز در بازار متشکل ۲۵,۳۰۷ (بیست و پنج هزار و سیصد و هفت) تومان ثبت شد.