قیمت دلار در رویای سکه‌بازانقیمت دلار در رویای سکه‌بازان

قیمت سکه در حالی آخرین روز هفته را به پایان می‌رساند که در اوج حباب تاریخی به سر می‌برد.