قیمت دلار صرافی ملی در آستانه ۲۶ هزار تومان / قیمت سکه به کانال ۱۲ برگشتقیمت دلار صرافی ملی در آستانه ۲۶ هزار تومان / قیمت سکه به کانال ۱۲ برگشت

صبح امروز، قیمت دلار در بازار متشکل به کانال ۲۵ هزار تومانی صعود کرد و قیمت دلار صرافی ملی به آستانه ۲۶ هزار تومان رسید. قیمت سکه نیز به محدوده‌ی ۱۲ میلیون تومان برگشت.