قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| عقب نشینی دلار به کانال ۲۷ هزار تومانقیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| عقب نشینی دلار به کانال ۲۷ هزار تومان

قیمت خرید دلار در صرافی بانک ملی امروز ۲۷,۷۵۰(بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان) که نسبت به گذشته، کاهش داشته است.