قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| قیمت خرید دلار همچنان صفرقیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۰۸| قیمت خرید دلار همچنان صفر

قیمت خرید دلار در صرافی بانک ملی امروز همچون روز گذشته صفر و قیمت فروش آن ۲۷,۷۵۰(بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان) اعلام شد.