قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۱۹قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت خرید دلار آمریکا را ۲۲,۹۰۰(بیست و دو هزار و نهصد تومان) و قیمت فروش آن را ۲۴,۲۰۰(بیست و چهار هزار و دویست تومان) اعلام کرد.