قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| ورود دلار به کانال کاهشی

قیمت خرید دلار در صرافی بانک ملی امروز ۲۷,۵۰۰(بیست و هفت هزار و پانصد تومان) اعلام شد که نسبت به روز پیش کاهش داشته است.