قیمت سکه در دو روز دو میلیون گران شد، دلار دو هزارقیمت سکه در دو روز دو میلیون گران شد، دلار دو هزار

اقتصاد نیوز: قیمت دلار در دو روز بیش از دو هزار تومان بالا رفت؛ قیمت سکه در دو روز بیش از دو میلیون تومان.