قیمت سکه در میانه پاییز /نقش آفرینان بازار سکهقیمت سکه در میانه پاییز /نقش آفرینان بازار سکه

بازار سکه در حالی به استقبال میانه پاییز می رود که تحقیقات نشان می دهد شوک اخبار منفی بر بازار دامنه نوسان کمتری بر قیمت دارد و حساسیت قیمت سکه به دلار بیش از سایر متغیرها است.