قیمت سکه سقوط کرد / کاهش قیمت ها در صرافی ملیقیمت سکه سقوط کرد / کاهش قیمت ها در صرافی ملی

قیمت سکه به کانال ۱۳ میلیونی وارد شده است تا نسبت به ابتدای هفته ۳ کانال پایین آمده باشد.