قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| کاهش قیمت ربع‌سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| کاهش قیمت ربع‌سکه

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.