قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه امامی است که ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.