قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| سکه امامی گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| سکه امامی گران شد

بازار امروز شاهد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.