قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.