قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| ثبات قیمت‌ها در بازار سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| ثبات قیمت‌ها در بازار سکه

سکه امامی امروز ثبات قیمت را نسبت به ورز پیش تجربه کرد و ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.