قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| قیمت‌ها پایین آمدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| قیمت‌ها پایین آمد

قیمت سکه تمام امروز نسبت به روز گذشته پایین آمد و به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.