قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| سکه امامی ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| سکه امامی ارزان شد

بازار امروز شاهد کاهش ۹۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام است که به ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.