قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲| ورود سکه امامی به کانال افزایشیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲| ورود سکه امامی به کانال افزایشی

قیمت سکه امامی امروز در بازار با رشد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.