قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.