قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| افزایش قیمت ربع‌سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| افزایش قیمت ربع‌سکه

قیمت سکه تمام امروز نسبت به روز گذشته ثابت ماند و ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.