قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| سکه به کانال کاهشی وارد شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| سکه به کانال کاهشی وارد شد

بازار امروز شاهد افت قابل توجه قیمت سکه تمام است که به ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.