قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه امامی امروز در بازار پایین آمد و با ریزش ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.