قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱| افزایش قیمتقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱| افزایش قیمت

بازار امروز شاهد رشد ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.