قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱| عبور سکه از مرز ۱۲ میلیون تومانقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱| عبور سکه از مرز ۱۲ میلیون تومان

بازار امروز شاهد رشد یک میلیون تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان خرید و فروش شد.