قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| قیمت سکه امامی صعودی شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| قیمت سکه امامی صعودی شد

بازار امروز شاهد افزایش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.