قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| افزایش محسوس قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸| افزایش محسوس قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش ۴۵۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.