قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| کاهش قیمت هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| کاهش قیمت ها

بازار امروز شاهد افت قابل توجه قیمت سکه تمام است که به ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.