قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶| سکه امامی گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶| سکه امامی گران شد

بازار امروز شاهد رشد ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه است که به ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.