قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶| افزایش قیمت نیم‌سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶| افزایش قیمت نیم‌سکه

بازار امروز شاهد رشد ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه است که به ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.