قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| سکه امامی گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| سکه امامی گران شد

بازار امروز شاهد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.