قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| افزایش قیمت نیم سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| افزایش قیمت نیم سکه

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.