قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| افت قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| افت قیمت‌ها

قیمت سکه تمام امروز در بازار با افت ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.