قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| سکه امامی ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| سکه امامی ارزان شد

بازار امروز در حالی آغاز به کار کرد که قیمت سکه با افت ۴۰۰ هزار تومانی به ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.