قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| ورود سکه به کانال کاهشیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| ورود سکه به کانال کاهشی

بازار امروز را در حالی به پایان برد که قیمت سکه امامی با افت ۹۰۰ هزار تومانی به ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.