قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| سکه امامی ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| سکه امامی ارزان شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد و به ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.