قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| سکه امامی گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد و به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.