قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| عقب نشینی سکه به کانال ۱۲ میلیونقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| عقب نشینی سکه به کانال ۱۲ میلیون

بازار امروز شاهد کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.