قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| کاهش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷| کاهش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.