قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| پیشروی قیمت سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| پیشروی قیمت سکه

بازار امروز شاهد رشد ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.