قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| عقب نشینی سکه به کانال ۱۲ میلیونقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴| عقب نشینی سکه به کانال ۱۲ میلیون

بازار امروز شاهد افت ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.