قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| افزایش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.