قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| سکه امامی ارزان شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱| سکه امامی ارزان شد

بازار امروز شاهد کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.