قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| کاهش قیمت نیم سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| کاهش قیمت نیم سکه

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.