قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.