قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| افزایش قیمت‌هاقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵| افزایش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه امامی است که با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.