قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| افزایش قیمت سکه امامیقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| افزایش قیمت سکه امامی

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.