قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲| ثبات قیمت سکهقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲| ثبات قیمت سکه

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که همچون روز گذشته، ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون) تومان نرخ گذاری شد.