قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| ثبات قیمت‌ها در بازارقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| ثبات قیمت‌ها در بازار

قیمت سکه امامی امروز در بازار تغییری را نسبت به روز گذشته تجربه نکرد و ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.