قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| نیم سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹| نیم سکه گران شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار تغییری را نسبت به روز گذشته تجربه نکرد و ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان قیمت خورد.