قیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| ربع سکه گران شدقیمت سکه نیم‌ سکه و ربع سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶| ربع سکه گران شد

بازار امروز شاهد ثبات قیمت سکه امامی است که بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.